Bemowskie Centrum Kultury
Wartość: 0.00 Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:

Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu

Regulamin internetowej sprzedaży biletów
przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 01-459, ul. Górczewska 201, zwanego dalej „BCK”
  oraz
  2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie bilety.artbem.pl:
  a) zarejestrowanie się Kupującego na stronie w przypadku transakcji,
  b) wybór wydarzenia i ilości biletów,
  c) sprawdzenie danych,
  d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BCK.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
  Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu przelewy24.pl przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.  Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez DialCom24 Sp. z o.o., pocztą elektroniczną - kontakt: serwis@przelewy24.pl lub tel. 61 642 93 44.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez BCK, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez BCK w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów. Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest BCK.
 6. BCK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 7. BCK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej w przeddzień wydarzenia. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy BCK. BCK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie BCK.
 10. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 6 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 11. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię - są nieważne.
 12. Kupujący ma możliwość odebrania biletu w kasie BCK po potwierdzeniu realizacji zamówienia.
 13. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu  sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
 14. BCK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 15. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.artbem.pl.
 16. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.
 17. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez BCK.